Kursy egzaminacyjne

Egzamin ósmoklasisty w MS Masters

Kurs przygotowawczy do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego obejmuje wszystkie obszary wymagane przez CKE (Centralną Komisję Egzaminacyjną), czyli rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji i środków językowych, wypowiedź pisemną.
Zajęcia prowadzone są przez lektorów, którzy mają doświadczenie w przygotowywaniu do tego typu egzaminu i mogą wspomóc swoich uczniów również praktyczną radą .

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
Uczniowie klasa VIII – 100 godzin lekcyjnych w roku szkolnym

Kurs maturalny w MS Masters 

Przeznaczony jest dla osób, które przygotowują się do egzaminu maturalnego w danym roku, a także dla uczniów wszystkich klas szkół średnich, którzy chcą rozwijać umiejętności językowe niezbędne do otrzymania wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego w przyszłości.
W naszej szkole przygotowujemy zarówno do matury podstawowej, jak i rozszerzonej. Zajęcia prowadzone są przez lektorów, którzy mają doświadczenie w przygotowywaniu przyszłych maturzystów do egzaminu i znają jego strukturę i kryteria oceniania. Program kursu maturalnego z zakresu języka angielskiego dostosowany jest do zasad obowiązujących na maturze w danym roku szkolnym, zawartych w wymaganiach egzaminacyjnych (Centralnej Komisji Egzaminacyjnej).
Podczas zajęć stosowane są zróżnicowane metody pracy, które pozwalają na utrwalenie wiedzy za pomocą systematycznego wykonywania zadań maturalnych sprawdzających znajomość struktur gramatyczno-leksykalnych, rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstu pisanego.

Egzamin maturalny z języka angielskiego
Poziom podstawowy – 100 godzin lekcyjnych w roku szkolnym
Poziom rozszerzony – 100 godzin lekcyjnych w roku szkolnym

Kursy międzynarodowe FCE/CAE/CPE

Są to kursy przygotowujące do certyfikatów międzynarodowych potwierdzających poziom znajomości języka angielskiego.
Certyfikaty są honorowane przez ponad 20 000 organizacji na świecie, w tym firm, instytucji rządowych oraz uczelni wyższych (ponad 150 uczelni w Polsce oraz 2000 na świecie). Dzięki nim można uzyskać zaliczenie zajęć z języka angielskiego na polskich uniwersytetach, zostać zwolnionym z egzaminów z angielskiego, a także brać udział w wymianach międzynarodowych.

POZIOM FCE (First Certificate in English) – kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu pierwszego stopnia organizowanego przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na poziomie średniozaawansowanym wyższym, który wymaga rozwinięcia pięciu umiejętności językowych tj.: czytania, mówienia, pisania, słuchania i wiedzy gramatyczno-leksykalnej. Bardzo ważnym elementem tego kursu jest zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi pozwalającymi na lepsze wykorzystanie możliwości językowych kursanta w różnych zadaniach egzaminacyjnych.

Poziom CAE  (Certificate in Advanced English) – kurs ma na celu przygotowanie do egzaminu na poziomie zaawansowanym, z naciskiem na umiejętności praktyczne. Egzamin ten koncentruje się tu na praktycznej znajomości języka w każdej sytuacji życia codziennego.

Poziom CPE (Certificate of Proficiency in English) – kurs ma na celu przygotowanie do potwierdzenia znajomości języka angielskiego na poziomie biegłym. Uczestnicy tego kursu zajmują się językiem angielskim pod kątem subtelności językowych, wyrażeń i struktur, a także wymową i słownictwem, które mają nadać uczniowi autentyczność wypowiedzi zbliżoną do native speakera.

FCE/CAE/CPE
młodzież i dorośli – 56 godzin lekcyjnych w semestrze

W MS Masters przygotowujemy również do międzynarodowych egzaminów biznesowych, takich jak BEC (Business English Certificates) od poziomu podstawowego do zaawansowanego, a także do egzaminów dla prawników TOLES (Test of Legal English Skills ) na wszystkich poziomach zaawansowania lub ILEC (International Legal English Certificate).

BEC/TOLES/ILEC
dorośli – 56 godzin lekcyjnych w semestrze

Powrót

Masz pytania?

Napisz do nas

ul. 11 Listopada 7/2 (II piętro)
10-110 Olsztyn
Centrum Olsztyna - obok Wysokiej Bramy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych. w celu nawiązywania kontaktu oraz wysyłania materiałów marketingowych oraz aktualnych ofert sprzedaży.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych.

© 2020 MS Masters - szkoła językowa, biuro tłumaczeń
Realizacja: virtualmedia
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych,
Polityka Prywatności.
Akceptuję