Szkolenia dla firm

 

Od 25 lat prowadzimy szkolenia językowe dla różnych grup zawodowych.  Mamy doświadczenie w prowadzeniu kursów ogólnych i specjalistycznych m.in dla lekarzy, stomatologów , pielęgniarek, biologów, prawników, kadry zarządzającej. Jako jedna z nielicznych szkół w Olsztynie prowadzimy zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców.

Oferujemy indywidualne podejście do słuchaczy. Staramy sie dostosować terminy oraz miejsce zajęć do potrzeb uczestników szkoleń.  Zajęcia  są prowadzone przez zespół doświadczonych lektorów w przyjaznej atmosferze. 

Naszymi klientami są renomowane instytucje państwowe, jak również firmy prywatne działające lokalnie i międzynarodowo.

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji projektów z EFS. W latach 2005-2007 byliśmy partnerem w projekcie „Ustawiczne doskonalenie lekarzy w regionie warmińsko-mazurskim” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowanym przez Okręgową Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie. Realizowaliśmy projektu „Język Obcy Twoją Szansą” skierowany do młodzieży, mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz realizowaliśmy projekt we współpracy z PCPR w Olsztynie: „Powiat Olsztyński aktywizuje”.

Na sukces szkoły składają się między innymi dobra organizacja i system zarządzania, wysoka jakość świadczonych usług, profesjonalizm wykładowców oraz przystępna cena proponowanych kursów.

Dzięki naszemu doświadczeniu pracownicy Państwa firmy w krótkim czasie podwyższą umiejętności komunikowania się w języku obcym niezależnie od poziomu zaawansowania.

 

Po otrzymaniu od Państwa zapytania o szkolenie, szkoła proponuje następującą procedurę rekrutacji na kursy językowe:

• Analiza potrzeb słuchacza

• Pisemny i ustny test diagnostyczny określające poziom zaawansowania

• Opracowanie autorskiego programu nauczania dostosowanego do potrzeb klientów oraz dobór odpowiednich materiałów dydaktycznych i audiowizualnych.

• Przedstawienie programu i ceny szkolenia oraz ustalenie miejsca szkolenia i terminów zajęć.

 

W trakcie szkolenia językowego uczestnicy  otrzymują regularne raporty postępów w opanowaniu poszczególnych umiejętności językowych. Przygotowanie do zajęć oraz postępy uczestników są weryfikowane przez regularne testy.

Na zakończenia szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu na odpowiednim poziomie zaawansowania.

Jesteśmy przekonani, ze trafny dobór tematyki oraz profesjonalny sposób prowadzenia zajęć przyczynią się do osiągnięcia znakomitych wyników.


 Przykładowa tematyka zajęć:

Szkolenia dla lekarzy medycyny

- Terminologia i zagadnienia związane z anatomią

- Wywiad medyczny

- Wypełnianie dokumentacji medycznej

- Układ krwionośny, nerwowy, oddechowy i inne

- Analiza wybranych chorób

Szkolenia dla stomatologów

- Dental unit

- BASIC dental instruments

- Types of teeth

- Tooth abnormalities

- Dental surgery

- Prevention of infections

- Managing dental fear

Szkolenia dla prawników 

- The legal system

- The contract

- Company services

- Insolvency

- Property

- Litigation

- Arbitration

- Financial law

- Tax law

- International law

Szkolenia dla pracowników służby cywilnej 
- Polska w Unii Europejskiej

- Problematyka integracji i współpracy międzynarodowej

- Korespondencja urzędowa i handlowa

- Podstawowe instytucje Unii Europejskiej

- Etyka w biznesie

- Polityka i sprawy obywatelskie

- Wyrażanie opinii, akceptacji, negacji

Szkolenia dla geodetów 

- Prodedury geodezyjne

- Organizacja służby geodezyjnej

- Umiejętności interpersonalne

- Negocjacje z klientami

MS MASTERS Szkoła Języków Obcych i Biuro Tłumaczeń Marii Siemionek

ul. 11 Listopada 7/2
10-110 Olsztyn
tel./fax (089) 535-34-34
e-mail: biuro@msmasters.com.pl
Jeżeli zapiszesz się na kurs Metodą Bezpośrednią w Szkole MASTERS otrzymasz od nas nielimitowany,bezpłatny dostęp do platformy internetowej. Sam decydujesz kiedy z niej skorzystasz. Dodatkową jej zaletą jest możliwość powrotu do przerobionego już materiału. Zapraszamy!!!